GassROR IKS gir 1,263 mill. - fordelt på tre prosjekter

GassROR IKS har i sitt styremøte av fredag 27. oktober gitt tilsagn for totalt 1,263 mill. kroner. Tilsagnene er fordelt på 4 ulike prosjekter. En femte søker fikk avslag.

Ole Helge Haugen blir ny daglig leder i GassROR IKS

Styret i GassROR IKS har ansatt Ole Helge Haugen som ny daglig leder for GassROR IKS. Haugen tiltrer i 50 prosent stilling fra 1. januar 2024.

Styremøte i GassROR IKS fredag 15. september 2023

GassROR IKS har styremøte fredag 15. september. Innkalling med forslag til dagsorden og saksframlegg er lagt ut på kalenderen vår nå.

Styret i GassROR IKS besøkte Nyhamna

Styret i GassROR IKS fikk onsdag 23. august omvisning på mottaksanlegget for naturgass på Nyhamna i Aukra. 

Ny nettside for GassROR IKS

Torsdag 29. juni lanserte GassROR IKS vår nye nettside. Den nye nettsiden har som mål å gjøre det lettere for brukerne å finne fram til nyttig informasjon. Gi oss gjerne en tilbakemelding om hva du synes!

Rekordår for GassROR IKS – øker rammen med 15 mill. kroner

PRESSEMELDING:  GassROR IKS har for første gang i historien brukt opp den årlige rammen for nye tilsagn på 20 mill. kroner. På årsmøtet fredag 28. april økte eierne rammen med 15 mill. kroner - til totalt 35 mill. kroner til regional utvikling i 2023.

GassROR IKS gir 5,27 mill. kroner til regional utvikling

PRESSEMELDING: Styret i GassROR IKS har innvilget tilsagn på nye 5,2 mill. kroner til regional utvikling. Hittil i år har det interkommunale selskapet gitt hele 21,9 mill. kroner i utviklingsmidler.

GassROR IKS gir nye 2,7 mill. kroner til åtte utviklingsprosjekter i Molderegionen

PRESSEMELDING: Styret i GassROR IKS har i styremøte av 17. mars 2023 gjort vedtak om å dele ut støtte på 2,7 mill. kroner – fordelt på åtte regionale utviklingsprosjekter. Hittil i år har GassROR IKS tildelt støtte for hele 16,7 mill. kroner.