Styret i GassROR IKS besøkte Nyhamna

Styret i GassROR IKS fikk onsdag 23. august omvisning på mottaksanlegget for naturgass på Nyhamna i Aukra. 

Styret var samlet på Aukra i forbindelse med et styreseminar. Omvisningen på Nyhamna var i regi av AS Norske Shell, ved kommunikasjonssjef Kitty Eide.

De som deltok på omvisning var (bildet fra venstre): Marianne Stokkereit Aasen (styremedlem), Ragna Bremme Bjerkeset (innleid prosessveileder), Eivind Vartdal Ryste (varamedlem), Hege-Beate Skjølberg (varamedlem), Per Sverre Ersvik (styreleder), Gerd Marit Langøy (nestleder), Linn Eidem Myrstad (varamedlem), Rolf Jonas Hurlen (vikar) og Lasse Kristiansen (innleid prosessveileder).   

På styreseminaret deltok også Kristian Skålhavn (styremedlem) og Rune Håseth (varamedlem), og daglig leder Arnt Sommerlund.

Prosessanlegg

Nyhamna er et prosessanlegg for å skille gass, lettolje, vann og frostvæske. Anlegget er også eksportknutepunkt for gass fra Ormen Lange og Polarled, fra gassfeltene Aasta Hansteen og Dvalin. Anlegget ble satt i drift i 2007.

Nyhamna eies av Nyhamna Joint Venture, med Gassco som operatør. A/S Norske Shell drifter prosessanlegget som teknisk tjenesteyter på vegne av operatøren.

GassROR IKS sine inntekter

Drøyt 25 mill. kroner av GassROR IKS sine inntekter kommer fra eiendomsskatten knyttet til prosessanlegget på Nyhamna. I tillegg bidrar de øvrige medlemskommunene med driftstilskudd for om lag 4 mill. kroner.

Til sammen utgjør inntektene om lag 29 mill. kroner.