Om oss

GassROR IKS består av de seks eiere - kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det interkommunale selskapet (IKS) er et fond som skal finansiere næring- og samfunnsutvikling i regionen. Det er basert på at 10% av eiendomsskatten som Aukra kommune får fra gassprosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra skal gå til selskapet, eller minimum 25 kroner (indeksregulert med 5% fra 2012) pr. innbygger i de eierkommunene som ikke har slike inntekter. Også Hustadvika kommune sin andel er knyttet til 10 % av eiendomsskatten som kommunen får fra gassprosesseringsanlegget (røranlegg på havbunn, kraftanlegg/linjer m.v.). Møre og Romsdal fylkeskommune betaler et fast beløp, som reguleres årlig ihh. til kommunal deflator.

Strategisk plattform (PDF, 152 kB) (oppdatert 01.12.2023).

Kontakt

Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55