GassROR IKS har bidratt med 364 mill. kroner til regional utvikling siden 2007

Det interkommunale selskapet forvalter støttemidler til regional utvikling på vegne av eierne, som er kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

De to største tilsagnene har gått til utbygging av vei i tunnel forbi Haukebøen (90 mill. kr.) og nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset (se bilde) i Molde (70 mill. kr.).

Administrasjonen saksbehandler alle søknader, og styret gjør vedtak om tilsagn på støttemidler.

Strategisk plattform (PDF, 97 kB)

Aktuelt