Søk støtte

GassROR IKS har to former for støtte: Regionale midler eller Småtiltakspotten. Nedenfor finner du en kort forklaring på forskjellen mellom disse to støtteformene.

Regionale midler

Dette er prosjekt/tiltak som (flere av) eigarkommunene har nytte av - som er regionale. Prosjekt/tiltak må være regionale/interkommunale. 

Søknader må sendes via systemet Regionalforvaltning.no.

Småtiltakspotten

Dette er prosjekt/tiltak som av mindre størrelser, og det kan også gis støtte til nærmiljøtiltak. Dette er mindre tiltak der maksimal støtte er inntil 50.000 kroner per år, eller 150.000 kroner over tre år.