Råd og veiledning

Her finner du litt informasjon om hva du bør tenke på dersom du vurderer å søke støtte fra GassROR IKS.

GassROR IKS har for tiden to former for støtte - de 1) ordinære regionale midlene og 2) Småtiltakspotten. Les mer om dette på:

Søk støtte

Forberedelser før du søker

Alle søknader må inneholde en prosjektbeskrivelse og et budsjett.

Prosjektbeskrivelse: Her beskriver du/dere HVA dere skal gjøre og hvilken tidsplan (NÅR) dere har. Lag en overordnet liste over tiltak som skal gjennomføres.

Budsjett: Her beskriver du hvilke overordnete kostnader dere har (kostnadsplan), og hvordan dere planlegger å finansiere prosjektet (finansieringsplan). Her beskriver dere støtte fra GassROR, egeninnsats (timer, egne penger o.l.), sponsorer og ev. andre bidragsytere.

Bedrifter kan ikke søke støtte. Merk at det ikke kan gis såkalt bedriftsrettet støtte (jamfør formålsparagrafen).

Kun framtidige kostnader

Dere kan kun søke på tilskudd til framtidige kostnader (fra den dato som søknad sendes inn). Det er ikke mulig å søke refusjon for kostnader som dere allerede har hatt før søknad blir sendt inn.

For eventuelle spørsmål - kontakt oss i administrasjonen.

Kontakt

Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55