Representantskapet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. (IKS-loven § 7)

  • Ordfører Aukra kommune, Helge Kjøll jr. (leder)
  • Varaordfører Aukra kommune, Toril Einara Nerbø
  • Ordfører Hustadvika kommune, Nils Christian Harnes
  • Ordfører Molde kommune, Trygve Grydeland
  • Ordfører Rauma kommune, Yvonne Wold
  • Ordfører Vestnes kommune, Randi Bergundhaugen
  • Fylkesordfører Møre og Romsdal fylkeskommune, Anders Riise