Representantskapet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. (IKS-loven § 7)

  • Ordfører Aukra kommune, Odd Jørgen Nilssen (leder)
  • Varaordfører Aukra kommune, Audhild Mork.
  • Ordfører Hustadvika kommune, Tove Henøen
  • Ordfører Molde kommune, Torgeir Dahl
  • Ordfører Rauma kommune, Yvonne Wold
  • Ordfører Vestnes kommune, Randi Bergundhaugen
  • Fylkesordfører Møre og Romsdal fylkeskommune, Line Hatmosø Hoem