Styret

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. (IKS-loven § 13)

Funksjon Styremedlem Personlige varamedlemmer  

Styreleder

Per Sverre Ersvik, Hustadvika

Linn Eidem Myrstad

Nestleder

Gerd Marit Langøy, Aukra

Geir Göncz

Styremedlem

Gunn Randi Seime, Møre og Romsdal fylkeskommune

Eivind Vartdal Ryste

Styremedlem

Marianne Stokkereit Aasen, Molde

Hege-Beate Skjølberg

Styremedlem

Perry Helge Ulvestad , Rauma

Mette Rye

Styremedlem

Kristian Skålhavn, Vestnes

Rune Håseth