4,5 millioner til regionale og lokale tiltak.

I styremøtet 22.03.2024 ga styret i GassROR IKS tilsagn på nesten 3,5 mill. kroner til i alt 9 ulike prosjekt under rammen «regionale utviklingstiltak». Det største tilsagnet går til NMK Molde som får 1,5 mill. for å realisere prosjektet med ny bil- og rallycrossbane i Malmedalen.

I tillegg ble lag og foreninger tildelt 1 mill. til mindre tiltak.

Tilskudd fra GassROR IKS er med å realisere prosjekt med et samlet totalbudsjett på ca. 33,5 mill., herav 26 mill. kroner på regionale tiltak og 7,5 mill. på mindre lokale tiltak.

«Arbeidet med å bygge ny bil- og rallycrossbane i Malmedalen etter at den gamle i Årødalen måtte stenge pga. økte sikkerhetskrav har tatt over 10 år. Styret er imponert over utholdenhet og egeninnsats fra medlemmene i NMK Molde, og håper den nye banen nå snart er på plass» sier daglig leder i GassROR Ole Helge Haugen.

Utvikling av Romsdal Kystkultursenter på Nøisomhed som er et samarbeid mellom Romsdal Kystlag DNT Romsdal og Moldespeiderne vil bli et flott tilskudd for regionen til å vise frem kystkulturen og fremme sjønære aktiviteter.

Styret behandlet også søknader til den såkalte «Småtiltakspotten. Her ble det gitt litt over 1 mill. kroner fordelt på 22 tilsagn til ulike lag og foreninger.

Her spenner tiltakene fra nye sklier til lekeplass i Høgnakken, El-installasjon på Søre Bjørnsund Museum, Skileikområde for barn Isfjorden til Maritim Sikkerhetsdag i regi av Molde Båthavnlag SA.

«Bredden i tiltak det søkes på viser en fantastisk frivillig innsats i hele romsdalsregionen, og det er en glede å gjøre disse vedtakene hvert år.» sier styreleder Per Sverre Ersvik. «Selv om årets budsjett i prinsippet gikk med til første tildelingsrunde, vil vi sammen med våre eierkommuner se på om vi ikke kan finne noen midler til en ny runde til høsten» legger han til.

 

 

Tilsagn styremøte 22.03.2024
Prosjekt Søker Total budsjett Søkt Innvilget
Historiske Bud og omegn Romsdalsmuseet 141 310 55 000 55 000
Etablering av grønt helse- og sosialfaglig tilbud ved Holmarka Besøksgård, Romsdalsmuseet Romsdalsmuseet 3 187 000 487 000 0
Forprosjekt Fyr- og kystkulturled Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, KO 410 625 141 125 141 125
Malmedalen Bilsportanlegg NMK MOLDE 9 492 562 1 500 000 1 500 000
Tak Fræna Sogelag Fræna Sogelag 645 000 500 000 0
Publikumsutvikling av Molde Mundo 2024 MYLDR AS 1 063 285 250 000 150 000
Prestakslastien - 2. byggetrinn Eidsvåg Idrettslag 3 690 000 600 000 600 000
Molde Pride 2024 MOLDE PÅ SKEIVA 175 000 120 000 75 000
Rabalderfestivalen 2024-2025: Utvikling av kommunikasjonstrategi Molde Barnefestival AS (Rabalderfestivalen) 600 000 310 000 300 000
Renovering av våningshus - Kavli Moen gård Romsdalsmuseet 379 000 227 400 0
Rundebordskonferansen 2024 Romsdal Interkommunale politisk råd 600 000 450 000 450 000
Søknad om hovedprosjekt omdømme og rekruttering i Romsdalsregionen 2024-27 Molde Næringsforum 9 000 000 333 333 utsatt
Utvikling av Romsdal Kystkultursenter sammen med DNT Romsdal og Moldespeiderne Romsdal Kystlag 860 000 200 000 200 000
 SUM   30 243 782 5 173 858 3 471 125

Kontakt

Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55
Per Sverre Ersvik
Styreleder
Mobil 41 51 23 10