GassROR IKS gir 1,263 mill. - fordelt på tre prosjekter

GassROR IKS har i sitt styremøte av fredag 27. oktober gitt tilsagn for totalt 1,263 mill. kroner. Tilsagnene er fordelt på 4 ulike prosjekter. En femte søker fikk avslag.

Tilsagnene vil ventelig utløse aktivitet for totalt 5,163 mill. kroner.

Tilsagn 271023
Tittel: Søker: Totalt: Søkt: Vedtak:
Landsfestival gammaldans Møre og Romsdal Folkemusikklag 3250000 500000 200000
Utvikling av Helt Med Molde kommune m.fl. 793000 763000 763000
Ringar i vatnet - manus og musikk Vestenes teaterlag 450000 100000 100000
Utvidet førjulshelg Romsdalsmuseet 0 250000 Avslag
Tålegrenseanalyse - pilot reisemål Visit Nordmøre og Romsdal 670000 200000 200000
SUM TOTAL 5163000 1813000 1263000

Kontakt

Per Sverre Ersvik
Styreleder
Mobil 41 51 23 10
Gerd Marit Langøy
Nestleder
Mobil 91 57 15 40
Arnt Sommerlund
Daglig leder
E-post
Mobil 90 08 83 00