GassROR IKS gir nye 2,7 mill. kroner til åtte utviklingsprosjekter i Molderegionen

PRESSEMELDING: Styret i GassROR IKS har i styremøte av 17. mars 2023 gjort vedtak om å dele ut støtte på 2,7 mill. kroner – fordelt på åtte regionale utviklingsprosjekter. Hittil i år har GassROR IKS tildelt støtte for hele 16,7 mill. kroner.