GassROR IKS gir nye 2,7 mill. kroner til åtte utviklingsprosjekter i Molderegionen

PRESSEMELDING: Styret i GassROR IKS har i styremøte av 17. mars 2023 gjort vedtak om å dele ut støtte på 2,7 mill. kroner – fordelt på åtte regionale utviklingsprosjekter. Hittil i år har GassROR IKS tildelt støtte for hele 16,7 mill. kroner.

- Tilgangen på gode regionale prosjekter har vært meget bra i år, og styret i GassROR IKS er meget godt fornøyd med at vi kan bidra med hele 2,7 mill. kroner til regional utvikling i denne runden, sier styreleder Per Sverre Ersvik i GassROR IKS.

14 søknader

Fram til dette styremøtet var det kommet inn 14 søknader, der 8 søknader fikk tilsagn om støtte på til sammen 2,7 mill. kroner.

4 søkere fikk avslag på sine søknader, mens en søknad er sendt i «begrunnet retur» (søker må gi nye opplysninger) og en søker ikke var kvalifisert til å søke regionale midler.

Ramme på 20 mill. kroner

I 2023 har GassROR IKS satt av 3 mill. kroner til Småtiltakspotten, og til 2. runde gjenstår det 702.200 kroner i søkbare midler. Her er det søknadsfrist 1. april innen kl. 12.00.

Søknader på ordinære regionale midler behandles fortløpende. Se hjemmesiden www.gassror.no for mer informasjon og kriterier.

I løpet av årets to første styremøter er det tildelt støtte for hele 16,7 mill. kroner  - av den totale rammen på 20 mill,. kroner for 2023. Det gjenstår med andre ord 3,3 mill. kroner til utdeling for resten av året.

Tilsagn gitt i styremøte av 17. mars 2023:

Tilsagn gitt i styremøte av 17. mars 2023:
Tittel Søker Innvilget Prosjektstatus
En arena for alle Idrettslaget Bryn 0 Ikke kvalifisert
Korsbakken bygdelag/Korsbakken grendahus - ungdomsklubb Korsbakken Bygdelag 0 Avslått
Heimdalstunet-reparasjon av vervegg Heimdalstunet museumslag 0 Begrunnet retur
KulturSti Vevang Fase 1 (ny søknad) Stiftelsen Steinløftet 0 Avslått
Atlanterhavsspelet Teaterdrift Møre 300 000 Innvilget
Andersgardløa - Innvendig renovering av signalbygg på Husøya/Ona - Foreningen Andersgardløa 60 000 Innvilget
Interkommunalt samarbeid i ROR - analyse av kostnader - styringsdata Romsdal Interkommunalt politisk råd 458 575 Innvilget
Tilbud til bønder om bruk av drone m/varmesøkende kamera for å redde rådyrkje Norges Jeger- og Fiskerforbund MR 176 000 Innvilget
Oppbygging av Kinoen på Løvikremma kystgard Romsdalsmuseet 0 Avslått
Romsdalseggen tiltak 2023 Norsk Tindesenter AS 1 020 000 Innvilget
Nasjonalpark besøkssenter utendørstiltak ved Norsk Tindesenter Norsk Tindesenter Eiendom AS 390 000 Innvilget
Nasjonalparksenter Norsk Tindesenter Norsk Tindesenter Eiendom AS 55 000 Innvilget
Detaljert forprosjekt - Nasjonalt dokumentasjonssenter for jazz Romsdalsmuseet 250 000 Innvilget
2 709 575

 

Kontakt

Per Sverre Ersvik
Styreleder
Mobil 41 51 23 10
Arnt Sommerlund
Daglig leder
E-post
Mobil 90 08 83 00