Rekordår for GassROR IKS – øker rammen med 15 mill. kroner

PRESSEMELDING: GassROR IKS har for første gang i historien brukt opp den årlige rammen for nye tilsagn på 20 mill. kroner. På årsmøtet fredag 28. april økte eierne rammen med 15 mill. kroner - til totalt 35 mill. kroner til regional utvikling i 2023.

- Det er gledelig å se at styret i GassROR IKS har mottatt mange gode søknader. Eierne mener at det er viktig at våre midler i det interkommunale selskapets blir omsatt og brukt til mange gode regionale utviklingstiltak, sier Odd Jørgen Nilssen, leder i representantskapet GassROR IKS og ordfører i Aukra.

Økt ramme

Fredag 28. april økte eierne derfor rammen til GassROR IKS med 15 mill. kroner – til totalt 35 mill. kroner til bruk til nye tilsagn i 2023.

Hittill i år er det gjort vedtak om tilsagn for 21,9 mill. kroner. Dermed gjenstår det 13,1 mill. kroner i frie midler som det kan søkes om til regionale tiltak og prosjekter.

Styrevalg

Årsmøtet i GassROR IKS valgte følgende styremedlemmer for en periode på 2 år:

Gerd Marit Langøy (Aukra), Marianne Stokkereit Aasen (Molde) og Rune Fromreide Sommer (Rauma). Øvrige styremedlemmer er Per Sverre Ersvik (Hustadvika), Kristian Skålhavn (Vestnes) og Gunn Randi Seime (Møre og Romsdal fylkeskommune).

Ersvik ble gjenvalgt til styreleder, mens Langøy ble valg inn som ny nestleder. Begge for 1 år.

Kontakt

Arnt Sommerlund
Daglig leder
E-post
Mobil 90 08 83 00