1 million kroner mer i «Småtiltakspotten» fra GassROR IKS.

GassROR IKS har økt ramma for «småtiltak» med 1 million kroner for 2024. Opprinnelig ramme på 1,05 mill. ble tildelt allerede første tildelingsrunde, og nå utvides rammen for å ha midler til en ny tildelingsrunde til høsten.

Ormen Lange - 20 år sidan Stortinget sitt ilandføringsvedtak.

Den 2. April 2004 gjorde Stortinget eit vedtak som har vist seg svært viktig for Romsdalsregionen, vedtaket om “ plan for utbygging og drift av Ormen Lange og tillatelse til anlegg og drift av landanlegget på Nyhamna”.

4,5 millioner til regionale og lokale tiltak.

I styremøtet 22.03.2024 ga styret i GassROR IKS tilsagn på nesten 3,5 mill. kroner til i alt 9 ulike prosjekt under rammen «regionale utviklingstiltak». Det største tilsagnet går til NMK Molde som får 1,5 mill. for å realisere prosjektet med ny bil- og rallycrossbane i Malmedalen. I tillegg ble lag og foreninger tildelt 1 mill. til mindre tiltak

GassROR IKS gir 2,8 millioner til regionale utviklingstiltak.

Tilskudd fra GassROR IKS er med å realisere prosjekt med totalbudsjett på over 11 mill. kroner.

GassROR IKS gir 1,263 mill. - fordelt på tre prosjekter

GassROR IKS har i sitt styremøte av fredag 27. oktober gitt tilsagn for totalt 1,263 mill. kroner. Tilsagnene er fordelt på 4 ulike prosjekter. En femte søker fikk avslag.

Ole Helge Haugen blir ny daglig leder i GassROR IKS

Styret i GassROR IKS har ansatt Ole Helge Haugen som ny daglig leder for GassROR IKS. Haugen tiltrer i 50 prosent stilling fra 1. januar 2024.

Styremøte i GassROR IKS fredag 15. september 2023

GassROR IKS har styremøte fredag 15. september. Innkalling med forslag til dagsorden og saksframlegg er lagt ut på kalenderen vår nå.

Styret i GassROR IKS besøkte Nyhamna

Styret i GassROR IKS fikk onsdag 23. august omvisning på mottaksanlegget for naturgass på Nyhamna i Aukra. 

Ny nettside for GassROR IKS

Torsdag 29. juni lanserte GassROR IKS vår nye nettside. Den nye nettsiden har som mål å gjøre det lettere for brukerne å finne fram til nyttig informasjon. Gi oss gjerne en tilbakemelding om hva du synes!

Rekordår for GassROR IKS – øker rammen med 15 mill. kroner

PRESSEMELDING:  GassROR IKS har for første gang i historien brukt opp den årlige rammen for nye tilsagn på 20 mill. kroner. På årsmøtet fredag 28. april økte eierne rammen med 15 mill. kroner - til totalt 35 mill. kroner til regional utvikling i 2023.