GassROR IKS gir 2,8 millioner til regionale utviklingstiltak.

I styremøtet 09.02.2024 ga styret i GassROR IKS tilsagn på nesten 2,8 mill. kroner til i alt 9 ulike prosjekter. Prosjektene spenner fra kultur og reiseliv, til fiskeri for ungdom og støtte til initiativet «Konsert mot kreft».

Tilskudd fra GassROR IKS er med å realisere prosjekt med totalbudsjett på over 11 mill. kroner.

«Det er mange spennende tiltak styret har fått på bordet i denne runden, men jeg vil gjerne fremheve prosjektene i Hustadvika og Aukra der ungdom får muligheten til å prøve fiskeryrket som et viktig prosjekt for å sikre rekruttering til en næring med stor betydning for regionen. Kommunene har åpnet for at ungdom også fra andre romsdalskommuner kan delta, men vi håper at Molde, Vestnes og Rauma også vurderer dette tiltaket» sier styreleder Per Sverre Ersvik.

Styret i GassROR Iks ønsker å gi honnør til initiativtakere, deltakere og bidragsytere til "Konsert mot kreft til ønsket utstyr og bedre behandlingstilbud for kreftpasienter og pårørende ved det nye sjukehuset på Hjelset. Det var et enstemmig styre som ga sin tilslutning til å bidra til dette.

Ny daglig leder i GassROR, Ole Helge Haugen, opplyser at det fortsatt er midler igjen på årets budsjett, og at man fremover vil prioritere prosjekt som omfatter hele regionen og adresserer noen av de store utfordringene vi står overfor. Som eksempel nevner han tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, utfordringene de demografiske endringene gir kommunene og kraftmangel. Alle prosjekt som er med å bygge en attraktiv region som tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft er innenfor fondet sin interessesfære, sier Haugen.

Oversikt og tildelinger i styremøte 09.02.2024

Tittel

Søker

Tildelt

Markedsrettet videreutvikling av Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Bjørnsonfestivalen

360 000

Atlanterhavspelet - Utvikling av musikk og sang

Teaterdrift Møre AS

100 000

Bærekraftig utviklingstiltak som bidrar til økt attraktivitet gjennom nye matopplevelser

Nordveggen AS

215 000

Ungdomsfiske

Hustadvika kommune

360 000

Ungdomsfiske

Aukra kommune

360 000

Atlanterhavseggen

Molde Næringsforum

201 000

Støtte til innsamlingsaksjon for SNR Hjelset

Konsert mot kreft - Molde

500 000

Ny linje Via Ferrata Nesaksla, Rauma

Norsk Tindesenter Eiendom AS

450 000

Opplevelsesbasert båtrute Aukra-Bud-Bjørnsund

Molde Næringsforum

240 000

   

2 786 00

Kontakt

Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55
Per Sverre Ersvik
Styreleder
Mobil 41 51 23 10