Styremøte i GassROR IKS fredag 15. september 2023

GassROR IKS har styremøte fredag 15. september. Innkalling med forslag til dagsorden og saksframlegg er lagt ut på kalenderen vår nå.

Les mer om møtet på vår kalender.