Ole Helge Haugen blir ny daglig leder i GassROR IKS

Styret i GassROR IKS har ansatt Ole Helge Haugen som ny daglig leder for GassROR IKS. Haugen tiltrer i 50 prosent stilling fra 1. januar 2024.

- Styret er svært godt fornøyd med ansettelsen, og er sikre på at Ole Helge vil tilføre oss viktig kunnskap og kompetanse, som vil bidra til å ta selskapet i riktig retning, sier styreleder Per Sverre Ersvik i GassROR IKS.

Erfaren leder
Haugen kommer fra en deltidsstilling som spesialrådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, der han i en årrekke har vært fylkesplansjef. Haugen har hatt en rekke lederstillinger og styreverv. Han har blant annet en mastergrad i offentlig administrasjon fra Copenhagen Business School.

- Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven som daglig leder i GassROR IKS. Jeg har god kjennskap til det interkommunale selskapet, til eierkommunene og til regionen, sier Ole Helge Haugen.

Han vil kombinere stillingen som daglig leder GassROR IKS med å være pensjonist.

Fra innleie til fast
Endringen kommer som følge av at GassROR IKS går over fra innleie av daglig leder fra Aukra Næringsforum (siden 2006), til fast ansettelse. Samtidig er stillingsbrøken økt fra 40 til 50 prosent.

- Vi benytter anledningen til å takke Aukra Næringsforum for utmerket leveranse gjennom den tid vårt samarbeid har pågått, sier styreleder Per Sverre Ersvik i GassROR IKS.

Kontakt

Per Sverre Ersvik
Styreleder
Mobil 41 51 23 10
Gerd Marit Langøy
Nestleder
Mobil 91 57 15 40
Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55