2021 - Styremøter og representantskap

Her en oversikt over alle møtene i GassROR IKS for 2021.

210219

210319

210416

210428 - årsmøte - representantskapet

210528

210615

210910

211014 - ekstraordinært representantskap

211105

211203

211217 - ekstraordinært styremøte

211217 - representantskap