2022 - Styremøter og representantskap

Her er en oversikt over alle møtene i GassROR IKS for 2022 - både styremøter og møter i representantskapet.

Dokumenter er lagret på PDF-format.

220218

220331

220420

220506 - ekstraordinært styremøte

220506 - årsmøte/representantskap

220617

220930

221021

221202

221216 - representantskap