230915 Styremøte

Innkalling med dagsorden og saksframlegg til styremøte i GassROR IKS

Last ned sakspapirer (PDF, 5 MB).

Samlet i et PDF-dokument.

230915 Protokoll (PDF, 167 kB)

Dato
15. september 2023
Tid
8:15 - 11:15
Sted
Formannskapssalen

​DAGSORDEN:

  • Sak 55/23       Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Sak 56/23       Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.06.23
  • Sak 57/23       Orienteringer
  • Sak 58/23       Ansettelse ny daglig leder
  • Sak 59/23       Status økonomi og aktive tilsagn
  • Sak 60/23       Oppfølging av strategisamling
  • Sak 61/23       Ordinære søknader regional støtte – fra Regionalforvaltning.no

Innstilling til styremøte 15.09.2023

Innstilling til styremøte 15.09.2023
Søknadsnr Tittel Søker Totalt Søkt Forslag
2023-0062 Beredskapskjøretøy Tresfjord Røde Kors Tresfjord Røde Kors 0 250 000 0
2023-0063 Søknad om støtte til innkjøp av led skjermer Molde HK Elite 1 100 000 650 000 650 000
2023-0066 Brannsikring på Fiskerimuseet Romsdalsmuseet 1 170 000 300 000 300 000
2023-0067 Tilskudd utredning forsvarsmuseum i Rauma Romsdalsmuseet 780 000 280 000 280 000
      3 050 000 1 480 000 1 230 000

Eventuelt.

Arrangør

GassROR IKS
Adresse
Aukraringen 9
Postnummer og sted
6480

Kontakt

Arnt Sommerlund