Aukra kommuneEide kommuneFræna kommuneMidsund kommuneMolde kommuneNesset kommuneRauma kommuneVestnes kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune
- et næringspolitisk samarbeid

SmåtiltakspottenDen årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreninger o.l. Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere (sponsormidler, gavemidler o.l.).

Mindre tiltak:

 • Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.
 • For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Søknadsfrister:

Søknadsfrist er to ganger i året:

1. april (innen kl. 1200) - behandles innen utgangen av april.

1. september (innen kl. 1200) - behandles innen utgangen av oktober.

Småtiltakspotten gjennomgår en forenklet søknadsbehandling i forhold til ordinære større prosjekter, og søknader med innstilling fra administrasjonen legges fram styret i en samlesak.

Søknad sendes elektronisk til:

Søknader leveres elektronisk ved å fylle ut skjema på nettsidene www.gassror.no.

Klikk på lenken nedenfor for søknadsskjema (frist er innen 1/9 kl. 12.00):

https://forms.office.com/r/pZefaxiavE

Søknadens innhold:

Alle søknader skal inneholde:

 • Navn (på ansvarlig kontaktperson)
 • Lag/forening o.l. (navn, ev. org. nummer, adresse, e-post og telefonnummer for kontakt).
 • Kort beskrivelse av tiltaket.
 • Tid for planlagt oppstart og avsluttet tiltak.
 • Budsjett med kostnader og inntekter.
 • Evt. tilleggsopplysninger (f.eks. anbefalingsbrev, samarbeidspartnere o.l.).

Prinsipper for vurdering av søknader:

Styret i GassROR IKS la følgende prinsipper til grunn for behandlingen av søknader til styremøtet 20. april 2022:
 • Søknader må være fullstendige.
 • Støtte skal (mest mulig) gå direkte til aktivitet og/eller utvikling
  • Tiltak til barn og unge vektlegges
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Det legges vekt på prosjekteiers egenandel og/eller egeninnsats.
 • Det legges vekt på brukerbetaling, dersom det ikke er viktig med lav brukerbetaling/gratistilbud av sosiale og/eller økonomiske e.l. hensyn.
 • Støtte bør søke å ha utløsende effekt på aktivitet/tiltak
  • Herunder: Støtte gis ikke til videreføring av tiltak som allerede er oppstartet/har vært gjennomført tidligere.
 • Støtte gis ikke til vedlikehold og reparasjon av eksisterende anlegg/bygg/utstyr, med mindre det har museal verdi som er forankret i fagmiljø vurderinger (som f.eks. Romsdalsmuseet).
 • Støtte skal ikke erstatte kommunale drifts- og/eller investeringsmidler
 • Støtte skal ikke erstatte frafall av kommunale eller andre offentlige midler.
 • Støtte gis ikke til anlegg/bygg/utstyr ifbm. fritidsboliger.
 • Støtte bør komme medlemmer/kunder/brukere mest mulig direkte til gode.
  • Det gis eksempelvis ikke støtte for å redusere driftsulempe som lag/foreninger/organisasjoner har i dag.

Spørsmål om søknader m.m.:

Ta kontakt med GassROR IKS - se våre nettsider på www.gassror.no

(Vedtatt 11.03.2020)right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
aktuelt i media
• «Sekkfast er det desidert beste alternativet» - Romsdals Budstikke
• ? Pirker han borti Aukra? - Romsdals Budstikke
• Møller inn på Digerneset - Romsdals Budstikke
• Åpner for Møreaksen - Sunnmørsposten
• Møreaksen ferdig innen 2029 - Sunnmørsposten
• Hafast hyrer inn First House - Sunnmørsposten
• Samarbeider i kampen om vegmilliardene: Hafast og Møreaksen med felles ... - NRK
• Lastebileiere skeptiske til Møreaksen - Romsdals Budstikke
• - Ingen omkamp om Møreaksen - Romsdals Budstikke
• Sekkfast og Møreaksen - Romsdals Budstikke
Personvernerklæring