Aukra kommuneEide kommuneFræna kommuneMidsund kommuneMolde kommuneNesset kommuneRauma kommuneVestnes kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune
- et næringspolitisk samarbeid

SmåtiltakspottenDen årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreninger o.l. Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere (sponsormidler, gavemidler o.l.).

Mindre tiltak:

  • Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.
  • For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Søknadsfrister:

Søknadsfrist er to ganger i året:

1. april (innen kl. 1200) - behandles innen utgangen av april.

1. september (innen kl. 1200) - behandles innen utgangen av oktober.

Småtiltakspotten gjennomgår en forenklet søknadsbehandling i forhold til ordinære større prosjekter, og søknader med innstilling fra administrasjonen legges fram styret i en samlesak.

Søknad sendes elektronisk til:

Søknader leveres elektronisk ved å fylle ut skjema på nettsidene www.gassror.no.

Klikk på lenken nedenfor for søknadsskjema (foreløpig stengt - neste frist er 1/9):

 https://forms.office.com/r/wEcyLXV1YC

Søknadens innhold:

Alle søknader skal inneholde:

  • Navn (på ansvarlig kontaktperson)
  • Lag/forening o.l. (navn, ev. org. nummer, adresse, e-post og telefonnummer for kontakt).
  • Kort beskrivelse av tiltaket.
  • Tid for planlagt oppstart og avsluttet tiltak.
  • Budsjett med kostnader og inntekter.
  • Evt. tilleggsopplysninger (f.eks. anbefalingsbrev, samarbeidspartnere o.l.).

Spørsmål om søknader m.m.:

Ta kontakt med GassROR IKS - våre nett sider på www.gassror.no

(Vedtatt 11.03.2020)right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
aktuelt i media
• «Sekkfast er det desidert beste alternativet» - Romsdals Budstikke
• ? Pirker han borti Aukra? - Romsdals Budstikke
• Møller inn på Digerneset - Romsdals Budstikke
• Åpner for Møreaksen - Sunnmørsposten
• Møreaksen ferdig innen 2029 - Sunnmørsposten
• Hafast hyrer inn First House - Sunnmørsposten
• Samarbeider i kampen om vegmilliardene: Hafast og Møreaksen med felles ... - NRK
• Lastebileiere skeptiske til Møreaksen - Romsdals Budstikke
• - Ingen omkamp om Møreaksen - Romsdals Budstikke
• Sekkfast og Møreaksen - Romsdals Budstikke
Personvernerklæring