Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Velkommen


Ei ny epoke på Nyhamna

Nyhamna - knutepunkt for Norges største industriutbygging


Utviklingen av Nyhamna i Aukra som gassknutepunkt for Norskehavet sprenger nye grenser. I første omgang innbefatter det utbyggingen av det nye gassfeltet Aasta Hansteen, gassrøret Polarled (480 km), Ormen Lange fase 2 og en stor utvidelse av gassprosessanlegget på Nyhamna.

Gassknutepunkt Nyhamna arbeider for økt lokal verdiskapning med basis i petroleumsaktiviteten i Norskehavet. Dette er en animasjon av hvordan Nyhamna blir etter utvidelsen. Animasjonen er utformet av Shell.


Get Adobe Flash player
Presentasjon av Gassknutepunkt Nyhamna og Molderegionen.

 
Personvernerklæring