Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Jazzgass 2010Leder av styringsgruppa i Gassknutepunkt Nyhamna, Berhard Riksfjord, holder innlegg under Jazzgass 2010, tirsdag 20. juli.

Jazzgass er en årlig konferanse som avholdes samme uka som Moldejazz. Tema for årets konferanse er ”Petroleumsaktivitetane – framleis motor for næringsutvikling?”.

Les mer om konferansen her: http://www.mrfylke.no/Kalender/JazzGass-2010


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring