Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Om gassknutepunktGassknutepunkt har vært et regionalt utviklingsprosjekt for GassROR-kommunene
Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Vestnes, samt
Møre og Romsdal Fylkeskommune, LO, NHO og Høgskolen i Molde.

Prosjektet ble startet i 2010,og avsluttet 31.12.2019. Mandat


Gassknutepunkt Nyhamna arbeidet for å

  1. Styrke Nyhamna som gassknutepunkt gjennom større leteaktivitet i Norskehavet og økt kapasitetsutnyttelse av Polarled
  2. Større andel lokale leveranser og ringvirkninger fra utbyging og drift på Nyhamna
  3. Industriell utnyttelse av energien på Nyhamna
  4. Videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og kompetansemiljøene på Molde Campus med sikte på å styrke regionens kompetanse innen olje- og gassnæringen


Gassknutepunkt Nyhamna støtter arbeide for å øke kraftproduksjon og bedre kraftsituasjonen i regionen.

Samarbeidsavtale.bmp
Samarbeidet er formalisert gjennom det interkommunale selskapet GASSROR IKS ble stiftet i 2005. Selskapet er et fond som skal finansiere næringsutvikling i regionen basert på at 10% av eiendomsskatten som kommunene får fra Ormen Lange-aktiviteten skal gå til fondet, eller minimum 25 kroner pr innbygger i de eierkommunene som ikke har slike inntekter.
Møre og Romsdal fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006.

Prosjektet Gassknutepunkt Nyhamna er finansiert av GassROR IKS.right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring