Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Konferanse 2012Klikk på navnene under for å se presentasjonene som ble holdt.

Bernt Granås, Direktør Projects and Technology, A/S Norske Shell

Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner

Solfrid Vatne, rektor Høgskolen i Molde / Unni Steinsmo, adm. dir. SINTEF / Johan Hustad, prorektor NTNU

Ola Thomas Morin, Daglig leder Elmo AS

Kristoffer Jenssen, Daglig leder Linjebygg Offshore AS

right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring