Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Konferanse 2010Klikk på navnene under for å se presentasjonene som ble holdt.

Bernhard Riksfjord, Ordfører i Aukra kommune

OIav Brattland, Fylkesordfører Møre og Romsdal.

Ole Helge Haugen, Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kjetil Haga, Konsulent Sensacon

Knut Mauseth, Shell

right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring