Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Velkommen til seminarI samarbeid med Shell har Gassknutepunkt Nyhamna inviterert 120 eksisterende og potensielt nye leverandører til Ormen Lange på seminar på Rica Seilet Hotel i Molde den 15. juni!

Shell vil her presentere sin nye innkjøpsstrategi om åpner for at også mindre lokale leverandører kan tildeles kontrakter.


Dato: Onsdag 15. juni 2011 kl. 09.00 – 16.00

Sted: Rica Seilet Hotel, Molde

Tema: Shell – ny kontraktsstrategi

Hovedformålet med seminaret er å gi en orientering om kontraktsstrategiens innhold og endringer, og hva dette vil innebære for leverandørindustrien. Et spesielt søkelys vil bli rettet mot hvilke muligheter og konsekvenser Shells kontraktsstrategi vil ha for lokalt og regionalt næringsliv.

Shell vil presentere aktiviteter og behov i leverandørmarkedet.

Gassknutepunkt Nyhamna vil orientere om sin funksjon, og Navitas Network vil informere om sine planer samt den rolle nettverket har i forhold til Shells nye strategi.

Videre vil en lokal bedrift fortelle om sine erfaringer fra prosessen med å bli en kvalifisert leverandør til Norske Shell. Hvilke muligheter for hjelp og støtte finnes faktisk og hvordan gå frem? Tidsaspektet, ressursbehovet og kostnadsbildet?

Etter lunsj vil det bli mulighet for å komme i direkte dialog med Shells representanter innen ulike fagområder. Erfaringsmessig er slike direkte møter svært verdifulle og matnyttige.

Du kan se detaljert program her


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring