Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Nye store oppdrag på NyhamnaMilliardinvesteringene på Nyhamna som følge av ilandføring av Linnholm og Luva vil gi store oppdrag til lokale leverandører.

bernhard_riksfjord.png
Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord
Dette forsikret Bernt Granås, Shell, om på Gasskonferansen i Bergen i forrige uke.

De store leverandørene som kommer til Aukra vil trenge mye hjelp underveis, og Shell vil påse at lokale bedrifter i størst mulig grad vil bli brukt.

Aukraordfører Bernhard Riksfjord er glad for dette budskapet, og mener det vil komme hele regionen til gode. Granås tar forbehold om at det endelige konseptvalget for Luva og Linnholm ennå ikke er tatt, men i og med at Gassco også anbefaler Aukra som det eneste ilandføringssted for et nytt gassrør fra Norskehavet, skulle Nyhamna ligge godt an.

Shell er operatør for Linnholm på Haltenbanken og Statoil er operatør for Luva som ligger lengre nord i Norskehavet.


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring