Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

- Har nøkkelen til et halvt Ormen LangeRWE-Dea håper funnet Zidane kan være med på både å forlenge levetiden til Statoils Heidrun-felt, få produksjon på Totals Victoria, muliggjøre et gassrør fra Luva og realisere marginale funn i området.

Zidane-funnet ble gjort i fjor høst med "Bredford Dolphin". Ifølge operatøren inneholder feltet mellom 9 og 18 milliarder Sm3 gass.

Dette er neppe nok til å forsvare en selvstendig utbygging, men administrerende direktør Hugo Sandal i RWE-Dea Norge tror funnet kan være med på å "låse opp" ressurser på til sammen 200 milliarder Sm3, eller en halv Ormen Lange.

Nyheten i sin helhet finner du på Petro.no her. Den er skrevet av Henrik Arnestad Salthe.right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring