Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Midt-Norsk Olje&GassMidt-Norsk Oljeavis kom første gang ut i 1993, og har siden kommet ut med 4 nummer hvert år.
Midnor CNI står som ansvarlig utgiver. Avisen finansieres ved økonomisk støtte fra Møre og Romsdal fylke og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, fra offshoreengasjerte kommuner i MidtNorge og ved annonseinntekter.

Fylkeskommunene og kommunene sitter i avisas redaksjonsråd. Bernard Riksfjord (Aukra kommune) og Bengt Endreseth ( Møre og Romsdal fylke), som begge er medlemmer av styringsgruppa til Gassknutepunkt Nyhamna, sitter i avisens redaksjonsråd.MNOG_02_2016.pdf
Midt-Norsk Olje og Gass: 
nr 2 - 2016


MNOG_2015_3_LOW.pdf
Midt-Norsk Olje og Gass:
August 2015

MNOG_2015_2_LOW.pdf
Midt-Norsk Olje og Gass:
Mai 2015


MNOG_2015_1_LOW.pdf
Midt-Norsk Olje og Gass:
Januar 2015

MNOG_2014_4_LOW.pdf
Midt-Norsk Olje og Gass: November 2014

MNOG_2014_3_LOW.pdf
Nr. 2 - august 2014

MNOG_2014_2.pdf
Nr. 2 - mai 2014


Midt-Norsk-Olje-og-Gass-no-1-2014..pdf
Nr. 1 - februar 2014
Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_4-2013..pdf
Nr. 4 - November 2013


Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_3-2013..pdf
Nr. 3 - August 2013


Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no2_-_2013_2.pdf
Nr. 2 - Mai 2013


MNOG_2013_1.pdf
Nr. 1 - Februar 2013
Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_4-2012..pdf
Nr 4. 2012

Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_3-2012..pdf
Nr 3. 2012

Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_2..pdf
Nr. 2 2012

MNOG_2012_1.pdf
Nr. 1 2012

Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_4-2011..pdf
Nr. 4 2011

Midt-Norsk_Oje_og_Gass_no_3-2011.pdf
Nr. 3 2011

skriv inn tekst her 
 


Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_2-2011.pdf
Nr. 2 2011

Midt-Norsk_Olje_og_Gass_no_1-2011.pdf
Nr. 1 2011

Midt-Norsk-OljeGass-no-4-2010.pdf
 
Nr. 4 2010

Midt-Norsk-OljeGass-no-3-2010.pdf
 
Nr. 3 2010

Midt-Norsk-OljeGass-no-2-2010.pdf
 
Nr. 2 2010

Midt-Norsk_OljeGass_no_1-2010.pdf
 
Nr 1.2010

right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring