Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Igjen over 500 på NyhamnaAktiviteten på Nyhamna er igjen økende. Prosjekter trekker opp bemanningen, Byggingen av det store testanlegget for undervanns-kompresjon er i full gang.

Kitty_Eide.jpg

Informasjonssjef Kitty Eide (bilde) er godt fornøyd med at man på nytt har over 500 i aktivitet på Ormen Lange.


Se oppslag i Romsdals Budstikke den 26. juli 2010:
http://www.rbnett.no/lokal/aukra/article251293.ece


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring