Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

DokumenterHøringsuttalelse fra Gassknutepunkt Nyhamna til OED i forbindelse med forslag til blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde (02.06.2010) 

 
download  2010-06-02_Hoeringsbrev_til_OED.pdf
 


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring