Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Rundbordskonferanse den 22. juliDen 22. juli inviterer Gassknutepunkt Nyhamna til Rundbordskonferanse på Rica Seilet Hotell i Molde.

Temaet på Rundbordskonferansen er hvordan man skal oppnå større lokal verdiskapning basert på gassen fra Ormen Lange spesielt og Norskehavet generelt. Deltakere er politikere og lokalt næringsliv i tillegg til representanter fra oljeselskapene.
Dersom du ønsker å delta - ta kontakt med prosjektleder Alf Reistad: alf.reistad@krafti.no 
 


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring