Aukra kommuneEide kommuneFræna kommuneMidsund kommuneMolde kommuneNesset kommuneRauma kommuneVestnes kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune
- et næringspolitisk samarbeid

Regionale midlerGassROR IKS er et interkommunalt selskap som forvalter utviklingsmidler. Her finner du informasjon om midlene, og hvordan du kan søke støtte. 

Fra selskapets formålsparagraf:

Søknader skal fra og med 1. februar leveres elektronisk via Regionforvaltning - klikk på lenken nedenfor for å søke:

GassROR IKS - søk regionale støttemidler

Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av. Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen, slik at det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft gjennom satsing på:

  • Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass- og gassforsyning).
  • Forsking og utvikling
  • Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
  • Vidareutvikle Nyhamna i Aukra som nasjonalt gassknutepunkt.

Støtte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast. GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I regionale tiltak innafor selskapets sitt verkeområde.

Søknad: Søknader bør inneholde en prosjektbeskrivelse med budsjett (kostnader og finansiering) og tidsplan, samt opplysninger om prosjekteier/søker.
Rapportering ifbm. utbetaling av støtte skal skje ihh. til søknad og budsjett.

Søknadsfrist: Løpende. Men søknader må som hovedregel være administrasjonen i hende senest 14 dager før styremøtet for å kunne saksbehandles.
Planlagte styremøter våren 2023 er 15. februar, 17. mars, 21. april og 12. mai.Kontaktperson for søknader:

Daglig leder Arnt Sommerlund
Mobil: 900 88 300


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
aktuelt i media
• «Sekkfast er det desidert beste alternativet» - Romsdals Budstikke
• ? Pirker han borti Aukra? - Romsdals Budstikke
• Møller inn på Digerneset - Romsdals Budstikke
• Åpner for Møreaksen - Sunnmørsposten
• Møreaksen ferdig innen 2029 - Sunnmørsposten
• Hafast hyrer inn First House - Sunnmørsposten
• Samarbeider i kampen om vegmilliardene: Hafast og Møreaksen med felles ... - NRK
• Lastebileiere skeptiske til Møreaksen - Romsdals Budstikke
• - Ingen omkamp om Møreaksen - Romsdals Budstikke
• Sekkfast og Møreaksen - Romsdals Budstikke
Personvernerklæring