Gassknutepunkt Nyhamna finansieres av

Konferanse 2016Den årlige Rundebordskonferansen ble arrangert 20.juli 2016 under jazzfestivalen. Under finnes årets program, tema og bordplassering og presentasjoner.Rundbordskonferansen_2016_Program.pdf
Program


Rundbordskonferansen_2016_Tema_og_bordplassering.pdf
Tema og bordplassering


1_Bernhard_Riksfjord.pdf
1. Bernhard Riksfjord

2_Jan_Willem_Verkaik.pdf
2. Jan-Willem Verkaik

3_Tor_Bjerkestrand.pdf
3. Tor Bjerkestrand

4_Ove_Andre_Pettersen_Statoil.pdf
4. Ove Andre Pettersen

5_Karl_Eirik_Schjoett-Pedersen.pdf
5. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

6_Nina_Jensen.pdf
6. Nina Jensen

7_Katerina_Shaton.pdf
7. Katerina Shaton

8_Helge_Bremnes_Thomas_Vekve.pdf
8. Thomas Vekve og Helge Bremnes


right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
 
Personvernerklæring