Aukra kommuneEide kommuneFræna kommuneMidsund kommuneMolde kommuneNesset kommuneRauma kommuneVestnes kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune
- et næringspolitisk samarbeid

Søke støtteGassROR IKS er et interkommunalt selskap som forvalter utviklingsmidler. Her finner du informasjon om midlene, og hvordan du kan søke støtte. 

Fra selskapets formålsparagraf:

Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av. Selskapet har som formål a medverke til utvikling av Molderegionen gjennom:
  • Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
  • Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, brei band, vass-og gassforsyning)
  • Forskning og utvikling
  • Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
  • Videreutvikle Nyhama i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet

Støtte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast.

GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I regionale tiltak innafor selskapets sitt verkeområde.

Søknad: Søknader bør inneholde en prosjektbeskrivelse med budsjett (kostnader og finansiering) og tidsplan, samt opplysninger om prosjekteier/søker.
Rapportering ifbm. utbetaling av støtte skal skje ihh. til søknad og budsjett.

Søknadsfrist: Løpende. Men søknader må som hovedregel være administrasjonen i hende senest 14 dager før styremøtet for å kunne saksbehandles.
Planlagte styremøte våren 2021: 19. februar, 19. mars, 16. april og 28. mai.Kontaktperson for søknader:

Daglig leder Arnt Sommerlund
Mobil: 900 88 300


Søknader sendes på e-post til:

post@gassror.no

right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
aktuelt i media
• «Sekkfast er det desidert beste alternativet» - Romsdals Budstikke
• ? Pirker han borti Aukra? - Romsdals Budstikke
• Møller inn på Digerneset - Romsdals Budstikke
• Åpner for Møreaksen - Sunnmørsposten
• Møreaksen ferdig innen 2029 - Sunnmørsposten
• Hafast hyrer inn First House - Sunnmørsposten
• Samarbeider i kampen om vegmilliardene: Hafast og Møreaksen med felles ... - NRK
• Lastebileiere skeptiske til Møreaksen - Romsdals Budstikke
• - Ingen omkamp om Møreaksen - Romsdals Budstikke
• Sekkfast og Møreaksen - Romsdals Budstikke
Personvernerklæring