Aukra kommuneEide kommuneFræna kommuneMidsund kommuneMolde kommuneNesset kommuneRauma kommuneVestnes kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune
- et næringspolitisk samarbeid

Aktivitetspotten 2021Klikk på lenken nedenfor for å søke om støtte fra Aktivitetspotten 2020:

For prosjekter/tiltak i medlemskommunene i GassROR IKS (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes).

SØK: Klikk på lenken nedenfor for å søke:

https://no.surveymonkey.com/r/Aktivitetspott2021

Husk å sende eventuelle vedlegg som budsjett og en fyldigere beskrivelse av tiltaket/prosjektet på e-post til post@gassror.no.

NB! Det gis normalt ikke støtte over Aktivitetspotten til bygg, anlegg eller til kjøp av utstyr.

For eventuelle spørsmål - kontakt:

 • Daglig leder Arnt Sommerlund på mobil: 900 88 300.

Retningslinjer for Aktivitetspotten

Hensikt: Aktivitetspotten er ment å bidra til å skape lokal aktivitet i 2021 når tiltakene av pandemikrisen lettes av myndighetene.

Ramme:

 • Økonomisk ramme: Aktivitetspotten disponeres innenfor budsjettrammen for 2021. Til Aktivitetspotten settes det av 15 % av årets ramme (tilsvarende 50 kr per innbygger i medlemskommunene) ? begrenset oppad til totalt 3,2 mill. kroner.
 • Tidsmessig ramme: Aktivitetspotten er åpen for søknader og tildeling i 2021.

Formål: Aktivitetspotten er forankret i formålet i GassROR IKS, og er primært tenkt søkbar for følgende punkter:

 • Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av. Selskapet har som formål a medverke til utvikling av Molderegionen gjennom:
  • Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
  • Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).

Nærmiljøtiltak vil også kunne få støtte.

For de øvrige punktene i formålsparagrafen følger ordinære rutiner og frister for søknader. Det er av regional interesse å legge til rette for økt aktivitet når tiltakene av pandemikrisen lettes av myndighetene. Dette søkes løst gjennom å bidra til ulike former for aktivitet lokalt i medlemskommunen til GassROR IKS.

Hvem kan søke: Aktivitetspotten er søkbar for lag, foreninger, organisasjoner, kommuner eller tilsvarende som ønsker å skape økt aktivitet i medlemskommunene i 2021. GassROR IKS vil ut fra skjønn vektlegge arrangement, tiltak/prosjekt eller opplegg som flest mulig/mange har nytte av. Egeninnsats vil også bli vektlagt. I tråd med formålsparagrafen gis det ikke bedriftsrettet støtte. Men flere bedrifter kan gå sammen om å søke på støtte til felles arrangement, tiltak eller opplegg som kan bidra til å skape aktivitet. Tiltaket/prosjektet kan også kombineres med annen offentlig eller privat støtte.

Søknadsfrist: Løpende.

Søknad sendes elektronisk til: Søknader leveres elektronisk ved å fylle ut skjema på nettsidene: https://no.surveymonkey.com/r/Aktivitetspott2021

Søknadens innhold: Alle søknader skal inneholde:

 • Navn (på ansvarlig kontaktperson)
 • Lag/forening o.l. (navn, ev. org. nummer, adresse, e-post og telefonnummer for kontakt).
 • Kort beskrivelse av tiltak, arrangement og/eller opplegg.
 • Tid for planlagt oppstart og avsluttet tiltak.
 • Budsjett med utgifter og inntekter, inkl. egeninnsats.
 • Evt. tilleggsopplysninger (f.eks. anbefalingsbrev, samarbeidspartnere o.l.) ettersendes til post@gassror.no.

Utbetaling: Utbetaling skjer normalt mot dokumentasjon av gjennomført tiltak, arrangement og/eller opplegg. Inntil 75 % kan utbetales forskuddsvis for å sikre likviditet i tiltaket/prosjektet som har fått støtte.

Spørsmål om søknader m.m.: Ta kontakt med GassROR IKS på post@gassror.no eller mobil 900 88 300.right_logo_decor.jpg (7 717 bytes)
aktuelt i media
• «Sekkfast er det desidert beste alternativet» - Romsdals Budstikke
• ? Pirker han borti Aukra? - Romsdals Budstikke
• Møller inn på Digerneset - Romsdals Budstikke
• Åpner for Møreaksen - Sunnmørsposten
• Møreaksen ferdig innen 2029 - Sunnmørsposten
• Hafast hyrer inn First House - Sunnmørsposten
• Samarbeider i kampen om vegmilliardene: Hafast og Møreaksen med felles ... - NRK
• Lastebileiere skeptiske til Møreaksen - Romsdals Budstikke
• - Ingen omkamp om Møreaksen - Romsdals Budstikke
• Sekkfast og Møreaksen - Romsdals Budstikke
Personvernerklæring